UNITAS

 

 

Thông tin hoạt động mới

27/07 Thông báo lịch nghỉ hè

Văn phòng trường Nhật ngữ UNITAS xin phép được nghỉ hè trong thời gian sau:

11/8/2017(thứ 6) ~ 17/8/2017(thứ 5)

Từ ngày 18/8(thứ 6) văn phòng trường làm việc tại bình thường.

Thành thật xin lỗi và mong được thông cảm cho sự bất tiện này.

Trường Nhật ngữ UNITAS

18/08 Trường Nhật ngữ UNITAS tuyển sinh kỳ tháng 4/2018

 

 

 

 

Hướng dẫn nhập học

Trường Nhật ngữ Unitas sẵn sàng hỗ trợ bạn nhập học phù hợp với mục đích học tập và nơi sống của bạn
Học viên sống ở nước ngoài muốn học tiếng Nhật Học viên trong nước muốn học tiếng Nhật