UNITAS

 

 

Thông tin hoạt động mới

12/24TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS TUYỂN SINH KỲ THÁNG 7/2020

Hiện trường Nhật ngữ UNITAS tiếp tục tuyển học viên nhập học kỳ tháng 7/2020.

Trường UNITAS có rất nhiều lớp từ trình độ sơ cấp tới thượng cấp phù hợp với trình độ của từng học viên.

Trường dự định tuyển sinh tại Việt Nam giữa tháng 1 và tháng 2/2020.

Vui lòng liên hệ tới trường để biết rõ hơn lịch phỏng vấn và những thông tin khác.

Facebook: Unitas Việt Nam 

Page      : Trường Nhật ngữ Unitas

Email     : thy@unitas-ej.com

               trang@unitas-ej.com

               huyen@unitas-ej.com

 

 

 

                                          

                                       

 

 

 

 

Hướng dẫn nhập học

Trường Nhật ngữ Unitas sẵn sàng hỗ trợ bạn nhập học phù hợp với mục đích học tập và nơi sống của bạn
Học viên sống ở nước ngoàiHọc viên đang sống tại Nhật
  • Quy trình nhập học, học phí và các khóa học
  • Thời hạn nộp hồ sơ, thi và phỏng vấn
  • Thủ tục xin visa du học, visa ngắn hạn
  • Quy trình nhập học, học phí và các khóa học
  • Có thể nhập học bất cứ lúc nào
  • Lớp phổ thông, lớp học riêng