โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

ภาพบรรยากาศของโรงเรียน

สาขาโคฟุ
บรรยากาศการเรียนการสอน(สาขาโคฟุ)

กิจกรรมของโรงเรียน (สาขาโคฟุ)

สาขาโตเกียว
บรรยากาศการเรียนการสอน (สาขาโตเกียว)

กิจกรรมของโรงเรียน (สาขาโตเกียว)