โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

มีนักเรียนหลากหลายประเทศ และอยู่ในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียว (Teikyo University)
ยูนิตัส เป็นโรงเรียนในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียว ตั้งขึ้นจากโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ และ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส ก่อตั้งขี้นเมื่อปีค.ศ.1970 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากว่า10,000คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาจากประเทศต่างๆมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก จึงสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติซึ่งกันและกันได้

สัญชาติของนักเรียน ณ ปัจจุบัน :
จีน, เกาหลี, ใต้หวัน, ฮ่องกง, ไทย , อินโดนีเซีย, ฟิลปปินส์, เวียดนาม, มองโกเลีย, อินเดีย, ศรีลังกา, ออสเตรเลีย, อิหร่าน, อังกฤษ, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, อิตาลี, อเมริกา, เม็กซิโก, บราซิล, เปรู และอื่นๆ
มีระบบแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับสูง หลังจากจบการศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัสแล้ว ทางโรงเรียนสามารถแนะนำให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียว (Teikyo University) และมหาวิทยาลัยในจังหวัดยามานาชิได้โดยไม่ต้องสอบ และผู้ที่สำเร็จจากวิทยาลัยระยะสั้นหรือมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีการจัดชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการสอบEJU ,การเขียนเรียงความ และให้คำแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทอีกด้วย
สามารถเลือกสภาพแวดล้อมในการเรียนได้
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส มี 2 สาขา คือ สาขาโตเกียวตั้งอยู่ที่ชินจุกุ และสาขาโคฟุตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว โดยสามาถเลือกให้เหมาะสมกับตนเองได้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจและเต็มไปด้วยสถานที่ช้อปปิ้ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม
ค่าเล่าเรียนถูก
ทั้งสาขาโตเกียวและสาขาโคฟุนั้นมีค่าเล่าเรียนถูก โดยเฉพาะที่เมืองโคฟุนั้นจะมีค่าครองชีพที่ถูกและค่าเช่าหอในราคาที่ไม่แพง ทำให้นักเรียนสามารถทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ ส่วนสาขาโตเกียวนั้นก็จัดให้มีค่าเล่าเรียนหลักสูตรPrivate ในราคาไม่แพงด้วย
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้
สาขาโคฟุ นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้ โดยมีส่วนลดค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษให้ด้วย (เฉพาะที่สาขาโคฟุ)
ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก
แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกสนทนากับอาจารย์ได้มาก (เฉพาะที่สาขาโตเกียว)
มีการมอบทุนการศึกษา
นักเรียนสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียนได้ ดังนี้
ทุนช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น  ทุน LEE SU-HYON

 

 

 

 

ข้อความจากอาจารย์ใหญ่

ยูนิตัสก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1970 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนชาวต่างชาติโดยผ่านการเรียนรู้ทางภาษา ซึ่งมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศมาเรียนที่โรงเรียนของเรา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส อาจารย์ใหญ่ นักเรียนของเราจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเรียนรู้ภาษาและศิลปะจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น และมองเห็นภาพลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยตาตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผมหวังว่าการที่พวกเขามาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น จะทำให้พวกเขาคิดถึงอนาคตของตัวเอง คำนึงถึงสังคม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เราจะให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับคนญี่ปุ่น และคอยช่วยเหลือทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการศึกษาต่ออย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายของตนเอง และปีนี้เราก็ยังคงพยายามทำสิ่งเหล่านี้ต่อไป

อาจารย์ใหญ่ : Kazuhiko UEDA

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส・โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศยูนิตัส
ค.ศ.1970 ก่อตั้งยูนิตัส
ค.ศ.1974 เปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศยูนิตัส ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกในจังหวัดยามานาชิ
ค.ศ.1983 ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส โดยการอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรม
ค.ศ.1990 ยูนิตัสได้ข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือมหาวิทยาลัยเทเคียว และได้รับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
ค.ศ.2007 ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัสสาขาโตเกียว เขตชินจุกุ