โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

การสมัครขอวีซ่าระยะสั้น จากกลุ่มประเทศOECD

นักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (1 - 3เดือน) จะได้รับวีซ่าระยะสั้น
ขั้นตอนการออกวีซ่าอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามทางสถานทูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่นในประเทศของตนสถานทูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่นในประเทศของตน

ขั้นตอนการสมัคร
ชั่วโมงเรียน
วัน ชั้นเรียนภาคเช้า ชั้นเรียนภาคบ่าย ระดับชั้นเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00~12:30 13:00~16:30 ชั้นต้น,ชั้นกลาง,ชั้นสูง
โรงเรียนจะกำหนดชั้นเรียนตามความสาสารถของนักเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หน่วยเงินเยน)
ค่าสมัครเรียน
10,000
  ระยะเวลา ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าอื่น ๆ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
สาขาโคฟุ 1 เดือน 10,000 45,000 10,000 65,000
2 เดือน 10,000 90,000 15,000 115,000
3 เดือน 10,000 135,000 20,000 165,000
สาขาโตเกียว 1 เดือน 10,000 50,000 10,000 70,000
2 เดือน 10,000 100,000 15,000 125,000
3 เดือน 10,000 150,000 20,000 180,000
*ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าเข้าร่วมกิจกรรมและค่าหนังสือเรียนแล้ว
บัญชีทางธนาคารของโรงเรียน
สาขาโคฟุ Bank Name Head Office of Yamanashi Chuo Bank
Bank Address 1-20-8 Marunouchi Kofu Yamanashi Japan
Account No. 1680067
Account Name Unitas Japanese Language School
SWIFT YCHBJPJT
สาขาโตเกียว Bank Name Tokyo Tomin Bank Nishi Okubo Branch 043
Bank Address 1-3-21 Okubo Shinjuku-ku Tokyo Japan
Account No. 4067903
Account Name Unitas Inc.
SWIFT TOMIJPJT
เอกสารการสมัคร
เอกสารการสมัครวีซ่าระยะสั้น
(ผู้สมัครที่มาจากกลุ่มประเทศสมาชิกOECD)
ใบสมัครเรียน
รูปถ่าย 3ใ บ (4cm×3cm)
สำเนาพาสปอร์ต
(รวมหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นด้วย)
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรระยะสั้นได้ที่นี่