โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

การยื่นขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส การยื่นขอวีซ่านักเรียน ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศสมาชิกOECD ทั้ง 30 ประเทศ เช่น ประเทศในแถบยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลี เป็นต้น จะมีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์หรือไม่นั้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
กำหนดการรับสมัคร
ภาคเรียนเดือนมกราคม ภาคเรียนเดือนเมษายน ภาคเรียนเดือนกรกฏาคม ภาคเรียนเดือนตุลาคม
16 กันยายน 24 พฤศจิกายน 10 มีนาคม 3 มิถุนายน
บางประเทศอาจปิดรับสมัครเร็วก่อนกำหนด 2 สัปดาห์
และหากจำนวนของผู้สมัครเต็มก็จะปิดรับสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
ชั่วโมงเรียน
วัน ชั้นเรียนภาคเช้า ชั้นเรียนภาคบ่าย ระดับชั้นเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00~12:30 13:00~16:30 ชั้นต้น,ชั้นกลาง,ชั้นสูง
โรงเรียนจะกำหนดชั้นเรียนตามความสาสารถของนักเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หน่วยเงินเยน)
ค่าสมัครเรียน
20,000
  ระยะเวลา ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ค่าประกัน รวม
สาขาโคฟุ 6 เดือน 50,000 230,000 40,000 10,000 330,000
1 ปี 50,000 440,000 80,000 10,000 580,000
สาขาโตเกียว 6 เดือน 50,000 270,000 40,000 10,000 370,000
1 ปี 50,000 520,000 80,000 10,000 660,000
บางประเทศไม่สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
ทางโรงเรียนกำหนดว่านักเรียนระยะยาว ต้องทำประกันสุขภาพของทางโรงเรียน
และหลังจากเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต้องทำประกันสุขภาพแห่งชาตด้วยเช่นกัน
บัญชีทางธนาคารของโรงเรียน
สาขาโคฟุ Bank Name Head Office of Yamanashi Chuo Bank
Bank Address 1-20-8 Marunouchi Kofu Yamanashi Japan
Account No. 1680067
Account Name Unitas Japanese Language School
SWIFT YCHBJPJT
สาขาโตเกียว Bank Name Tokyo Tomin Bank Nishi Okubo Branch 043
Bank Address 1-3-21 Okubo Shinjuku-ku Tokyo Japan
Account No. 4067903
Account Name Unitas Inc.
SWIFT TOMIJPJT
เอกสารการสมัคร
เอกสารการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอกสารดังต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครที่มาจากกลุ่มประเทศสมาชิก OECD เช่น ประเทศในแถบยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลี เป็นต้น)
ผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
เอกสารการสมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารของผู้สมัครเรียน
ใบสมัครเรียน
หนังสือประวัติส่วนตัว
ใหนังสือรับรองการจบการศึกษา
สำเนาพาสปอร์ต
รูปถ่าย 8 รูป (4cm×3cm)
หนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองแสดงรายได้ต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียน, หนังสือประวัติส่วนตัว,หนังสือรับรองการเป็นผู้รับรองออกค่าใช้จ่าย ที่นี่