โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

การยื่นขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส การยื่นขอวีซ่านักเรียน ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศสมาชิกOECD ทั้ง 30 ประเทศ เช่น ประเทศในแถบยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลี เป็นต้น จะมีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์หรือไม่นั้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
กำหนดการรับสมัคร
ภาคเรียนเดือนมกราคม ภาคเรียนเดือนเมษายน ภาคเรียนเดือนกรกฏาคม ภาคเรียนเดือนตุลาคม
16 กันยายน 24 พฤศจิกายน 10 มีนาคม 3 มิถุนายน
บางประเทศอาจปิดรับสมัครเร็วก่อนกำหนด 2 สัปดาห์
และหากจำนวนของผู้สมัครเต็มก็จะปิดรับสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
ชั่วโมงเรียน
วัน ชั้นเรียนภาคเช้า ชั้นเรียนภาคบ่าย ระดับชั้นเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00~12:30 13:00~16:30 ชั้นต้น,ชั้นกลาง,ชั้นสูง
โรงเรียนจะกำหนดชั้นเรียนตามความสาสารถของนักเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หน่วยเงินเยน)
ค่าสมัครเรียน
20,000

Kofu

  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ค่าประกัน รวม
1 year 50,000 500,000 80,000 10,000 640,000
The first half year 50,000 270,000 40,000 10,000 370,000
The second half year 0 270,000 40,000 0 310,000

Tokyo

  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ค่าประกัน รวม
1 year 50,000 600,000 80,000 10,000 740,000
The first half year 50,000 320,000 40,000 10,000 420,000
The second half year 0 320,000 40,000 0 360,000
 • 6 month payment applies to some countries.
 • Including material and event/active fee.
ทางโรงเรียนกำหนดว่านักเรียนระยะยาว ต้องทำประกันสุขภาพของทางโรงเรียน
และหลังจากเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะต้องทำประกันสุขภาพแห่งชาตด้วยเช่นกัน
Refund Policy
Students who wish to leave school must report to Unitas and fill out a form one month prior to the month you plan to leave. Suspension of activities need to be approved by Unitas.
 1. We do not refund Screening Fee under any conditions.
 2. When you are not qualified for VISA at Embassy in your hometown after Certificate of Eligibility is issued, we will refund the tuition excluding screening fee, entrance fee and remittance fee.
 3. We do not refund the first 6-month tuition after entering Unitas under any condition.
 4. We do not refund students who have paid 1-year or 9-month tuition fee and have already studied at Unitas for over 6 months.
 5. Students who have paid for 1-year tuition in advance but stayed at Unitas for less than 6 months are eligible for a 6-month tuition refund excluding the discount fee. The amount refunded is 270,000 yen for students at the Kofu campus and 320,000 yen for students at the Tokyo campus.
 6. After the second payment has been made, we do not refund students who are still registered at Unitas but do not attend classes. We do also not refund students who have extended the period of study.
 7. Students who have paid 1-year tuition on their second payment apply for the above refund policy 1, 2, 3.
 8. Students who have paid 9-month tuition in advance and leave Unitas within 6 months, we are able to refund the last 3-months tuition. The amount refunded is 140,000 yen for students at the Kofu campus and 162,500 yen for students at the Tokyo campus.
 9. We do not refund insurance fees.
 10. Students must be responsible for bank remittance fees.
บัญชีทางธนาคารของโรงเรียน
สาขาโคฟุ Bank Name Head Office of Yamanashi Chuo Bank
Bank Address 1-20-8 Marunouchi Kofu Yamanashi Japan
Account No. 1680067
Account Name Unitas Japanese Language School
SWIFT YCHBJPJT
สาขาโตเกียว Bank Name Kiraboshi Bank, Ltd. Nishi Okubo Branch 043
Bank Address 5-9-2 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo Japan
Account No. 4067903
Account Name Unitas Inc.
SWIFT TOMIJPJT
เอกสารการสมัคร
เอกสารการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอกสารดังต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครที่มาจากกลุ่มประเทศสมาชิก OECD เช่น ประเทศในแถบยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลี เป็นต้น)
ผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียน
เอกสารการสมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารของผู้สมัครเรียน
ใบสมัครเรียน
หนังสือประวัติส่วนตัว
ใหนังสือรับรองการจบการศึกษา
สำเนาพาสปอร์ต
รูปถ่าย 8 รูป (4cm×3cm)
หนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองแสดงรายได้ต่อปีของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียน, หนังสือประวัติส่วนตัว,หนังสือรับรองการเป็นผู้รับรองออกค่าใช้จ่าย ที่นี่