โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

จากสนามบินนาริตะไปโคฟุ (สาขาโคฟุ)


เดินทางโดยรถบัส
จากสนามบินนาริตะไปเมืองโคฟุ มีรถบัสจากสนามบินนาริตะถึงสถานีโคฟุโดยตรง
ซื้อตั๋วรถบัสได้ที่เคานท์เตอร์ขายตั๋วของ Keisei Bus และ Chiba Kotsu
ที่ขายตั๋ว:คลิกที่นี่
ป้ายรถบัส:คลิกที่นี่ (ป้ายรถบัสของสนามบินอาคาร 1 และ 2 จะแตกต่างกัน)
ตารางเวลารถบัส:คลิกที่นี่
・ค่าโดยสาร 4,400 เยน
・ใช้เวลาเดินทาง:ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
・สถานีปลายทาง:สถานีโคฟุ (เดิน10 นาทีจากสถานีโคฟุถึงโรงเรียน)

 

 

 

 

จากสนามบินนาริตะไปชินจูกุ (สาขาโตเกียว)

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
ชื่อรถบัส Airport Limousine Bus
ป้ายรถบัส:คลิกที่นี่ (ป้ายรถบัสของสนามบินอาคาร 1 และ 2 จะแตกต่างกัน)
ตารางเวลารถบัส:คลิกที่นี่
・ค่าโดยสาร 3,000 เยน
・ใช้เวลาเดินทาง:1 ชั่วโมง 25 นาที
・สถานีปลายทาง:สถานีชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก ป้ายรถบัส23/24
เดินทางโดยรถไฟ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรถไฟ Narita Express คลิกที่นี่
จากสนามบินนาริตะไปชินจูกุ (ลงชานชาลาที่5หรือ6)
・ค่าโดยสาร 3,110 เยน
・ใช้เวลาเดินทาง:80 นาที
・สถานีปลายทาง:สถานีชินจูกุ

 

 

 

 

ที่ตั้งและติดต่อสอบถาม

สาขาโคฟุ
1-20-22 Takara Kofu Yamanashi JAPAN 〒400-0034
TEL:81-55-233-3835 81-55-235-8335
FAX:81-55-233-3828
E-mail:japanese@unitas-ej.com
สาขาโตเกียว
22 Sankyo bldg. 3F 2-2-9 Okubo Shinjuku Tokyo JAPAN 〒169-0072
TEL:81-3-5287-5636  FAX:81-3-5287-5639
E-mail:japanese-tokyo@unitas-ej.com