UNITAS

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

01/30 餅つき大会 
01/30 総合学習

 

 

 

 

การสมัครเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส จะให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องการจัดหาหอพักและจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเป้าหมายของนักเรียน
วิธีการยื่นขอวีซ่านักเรียน และวีซ่าระยะสั้น หลักสูตรเเละค่าใช้จ่าย,วิธีการสมัคร