Юнитас Япон хэлний сургууль

 

 

Зургийн цомог

Кофү сургууль
Кофү сургууль анги танхимын байдал

Кофү сургууль баярын арга хэмжээний үеэр

Токио сургууль
Токио сургууль анги танхимын байдал

Токио сургууль баярын арга хэмжээний үеэр