Юнитас Япон хэлний сургууль

 

 

Оюутны виз хүсэхэд

Өргөдөл хүсэлт гаргах журам
Юнитас Япон хэлний сургууль Өргөдөл хүсэлт гаргах журам
Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гишүүн орнууд гэдэг нь Европын холбооны улсуудаас эхлээд Америк, Австрали, Солонгос зэрэг өндөр хөгжилтэй 30улсыг хамруулдаг.
Бичгийн шалгалт, ярилцлагын шалгалт авах эсэхийг сургуулиас биечлэн лавлана уу.
Өргөдөл хүлээн авах хугацаа
1 сарын элсэлт 4 сарын элсэлт 7 сарын элсэлт 10 сарын элсэлт
9 сарын 16 11 сарын 24 3 сарын 10 6 сарын 3
Улсын харьяалалаас шалтгаалан өргөдөл хүлээн авах хугацааны хувьд 2долоо хоногийн өмнө хугацааг дуусгах тохиолдол байдаг. Хүний тоо гүйцмэгц бичиг баримт хүлээж авахыг зогсоох тул дэлгэрэнгүйг лавлана уу.
Хичээлийн цаг
Гариг Үдээс өмнөх курс Үдээс хойшхи курс Түвшин
Даваа гаригаас-Баасан гариг 9:00~12:30 13:00~16:30 Анхан-дунд-ахисан түвшин
Япон хэлний түвшингээс шалтгаалан аль ангид орохыг сургууль хуваарилна.
Сургалтын төлбөр болон бусад зардал (иенээр)
Бичиг баримт шалгалтын хураамж
20,000

Кофү сургууль

  Элсэлтийн хураамж Сургалтын төлбөр Бусад төлбөр Даатгалын төлбөр※ Нийт
1 year 50,000 500,000 80,000 10,000 640,000
The first half year 50,000 270,000 40,000 10,000 370,000
The second half year 0 270,000 40,000 0 310,000

Токио сургууль

  Элсэлтийн хураамж Сургалтын төлбөр Бусад төлбөр Даатгалын төлбөр※ Нийт
1 year 50,000 600,000 80,000 10,000 740,000
The first half year 50,000 320,000 40,000 10,000 420,000
The second half year 0 320,000 40,000 0 360,000
 • 6 month payment applies to some countries.
 • Including material and event/active fee.
※Даатгалын тухайд оюутан нь сургуулиас санал болгосон даатгалд л хамрагдана.
Японд ирсэний дараа иргэний эрүүл мэндийн даатгал (National Health Insurance) -д мөн хамруулна.
Мөнгө буцаан олгох тухай
Students who wish to leave school must report to Unitas and fill out a form one month prior to the month you plan to leave. Suspension of activities need to be approved by Unitas.
 1. Ерөнхийдөө сонгон шалгаруулалтын хураамж бол ямар ч тохиолдолд буцаж олгогдохгүй.
 2. Оршин суух зөвшөөрлийн бичиг олгогдож, Япон улсын консулын албанд татгалзсан хариу гарсан бол сонгон шалгаруулалтын төлбөр болон элсэлтийн хураамж, гадаад шилжүүлгийн хураамжийг хассан мөнгөн дүнг буцаан олгоно.
 3. We do not refund the first 6-month tuition after entering Unitas under any condition.
 4. We do not refund students who have paid 1-year or 9-month tuition fee and have already studied at Unitas for over 6 months.
 5. Students who have paid for 1-year tuition in advance but stayed at Unitas for less than 6 months are eligible for a 6-month tuition refund excluding the discount fee. The amount refunded is 270,000 yen for students at the Kofu campus and 320,000 yen for students at the Tokyo campus.
 6. After the second payment has been made, we do not refund students who are still registered at Unitas but do not attend classes. We do also not refund students who have extended the period of study.
 7. Students who have paid 1-year tuition on their second payment apply for the above refund policy 1, 2, 3.
 8. Students who have paid 9-month tuition in advance and leave Unitas within 6 months, we are able to refund the last 3-months tuition. The amount refunded is 140,000 yen for students at the Kofu campus and 162,500 yen for students at the Tokyo campus.
 9. We do not refund insurance fees.
 10. Students must be responsible for bank remittance fees.
Сургуулийн данс
Кофү сургууль Bank Name Head Office of Yamanashi Chuo Bank
Bank Address 1-20-8 Marunouchi Kofu Yamanashi Japan
Account No. 1680067
Account Name Unitas Japanese Language School
SWIFT YCHBJPJT
Токио сургууль Bank Name Kiraboshi Bank, Ltd. Nishi Okubo Branch 043
Bank Address 5-9-2 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo Japan
Account No. 4067903
Account Name Unitas Inc.
SWIFT TOMIJPJT
Шаардлагатай бичиг баримт
Шаардлагатай бичиг баримт нь өргөдөл гаргагч болон батлан даагчын байдлаас шалтгаалан өөрчлөгддөг.
Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны улсууд (Европын холбооны улсууд, Америк, Австрали, Солонгос г.мэт) -н иргэн бол дараах бичиг баримтыг шаардана.
Бусад улсуудын хувьд сургуулиас биечлэн лавлана уу. Бичиг баримт нь 3 сараас дээшгүй хугацааны өмнө авсан байх шаардлагатай.
Өргөдөл гаргагчаас шаардах материал
1 Элсэх өргөдөл
2 Анкет
3 Диплом
4 Пасспортын хуулбар
5 Зураг 8хувь (4х3см)
6 Сурч байгаа бол сургуулийн тодорхойлолт, ажилладаг бол ажлын тодорхойлолт
Батлан даагчаас шаардах материал
7 Батлан даах бичиг
8 Ажлын тодорхойлолт
9 Жилийн орлого тодорхойлох бичиг баримт
10 Банкны дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт
Өргөдөл гаргагчаас шаардах материал болох элсэх өргөдөл, анкет, батлан даагчийн өргөдлийг эндээс татаж авна уу.