Юнитас Япон хэлний сургууль

 

 

Курсын жагсаалт болон зардал

Дэвшин суралцах -үндсэн курс
Дэвшин суралцах, ажилд ороход шаардлагатай "унших, бичих, ярих, сонсох" 4чадварыг олгох нэгдсэн сургалтын курсэд 1сараас 2жил хүртэл хугацаагаар сонгон суралцах боломжтой.
Гариг Хичээлийн цаг Түвшин Хугацаа болон
элсэлтийн хугацаа
Даваа гаригаас-Баасан гариг
(баярын өдрийг тооцохгүй)
үдээс өмнөх курс
9:00-12:30
Үдээс хойшхи курс
13:00-16:30
Анхан-дунд-ахисан түвшин 1 сараас 2 жил
(түр элсэлт)
Үдээс өмнөх курс үү үдээс хойшхи курс үү гэдгийг тухайн оюутны Япон хэлний мэдлэг, түвшингээс шалтгаалан сургууль шийднэ.
төлбөр (иен) (Татвар орсон)
Элсэлтийн хураамж
10,000
    
  Сургалтын төлбөр Сургалтын
материалын төлбөр

Кофү сургууль,

45,000иен\сард бодит зардал

Токио сургууль

50,000иен\сард бодит зардал

 

 

 

 

Ганцаарчилсан хичээл, 2-3оюутны хувийн хичээл
Чөлөөт цагаараа ганцаараа эсвэл 2уулаа-багштайгаа зарчмаар хичээллэхийг хүсэгчдийн хичээлийн цаг, сурах бичиг, хичээлийн агуулгыг сургуультай зөвлөлдөн шийдвэрлэнэ.
Хичээллэх боломжтой өдрүүд Хичээлийн цаг Түвшин Хугацаа болон
элсэлтийн хугацаа
Даваа гаригаас Бямба гариг
(Токио дахь сургууль нь: Даваа – Баасан гариг)
Зөвлөлдөнө
(Бямба гариг:
9:00 - 16:00)
Анхан-дунд-ахисан түвшин 1 сараас 2 жил
(түр элсэлт)
Нэг цагийн сургалт (иен) (Татвар орсон)
Ганцаарчилсан хичээл (1:1)
  Элсэлтийн хураамж Сургалтын төлбөр
(9:00-17:00)
Сургалтын төлбөр
(17:00 - 21:00, Бямба гариг)
Сургалтын
материалын төлбөр
Кофү
сургууль
10,000 4,000 4,500 бодит зардал
Токио
сургууль
10,000 5,000  ―  бодит зардал
2-3хүнтэй хувийн хичээл (1:2)
  Элсэлтийн
хураамж
Сургалтын төлбөр
(9:00-17:00)
Сургалтын төлбөр
(17:00 - 21:00, Бямба гариг)
Сургалтын
материалын төлбөр
Кофү
сургууль
10,000 2,600\Ганцаараа 2,925\Ганцаараа бодит зардал
Токио
сургууль
10,000 3,300\Ганцаараа  ―  бодит зардал

 

 

 

 

Профессор бэлтгэх сургалт
Байгууллагын судалгаа болон их сургууль-мэргэжлийн сургуулийн хэлний сургуулийн боловсролд зориулан профессор багшийг бэлтгэж байна.

 

 

 

 

Хүсэлт гаргах

Шаардлагатай материал: элсэх өргөдөл, гадаад иргэний бүртгэлийн үнэмлэх, эсвэл пасспорт, зураг 1хувь