UNITAS

 

 

Шинэ мэдээ

08/07 8月8日のお知らせ

午前クラスの皆さん。
8月8日、学校はありません。休みです。
あぶないですから、外に出ないように気をつけて下さい。
ごごクラスの皆さん。
8月8日、ごごは、学校があります。
ごごクラスのみなさん、学校へきてください。
Our Morning classes will be closed tomorrow due to the typhoon -NORU-.
But the typhoon will be gone before the afternoon classes according to the weather forecast.
So, please come to school tomorrow -ONLY AFTERNOON CLASS-.
由于明天台风的原因,明天上午学校休讲。上午班的同学不用来学校了。上午班的同学请互相转告一下。
下午班的同学正常上课!
내일 오전반 수업은 태풍때문에 휴강입니다
오후반은 수업이 있습니다.
외출시에는 주의바랍니다

06/23 Tokyo Disneyland 2017 

 

 

 

 

Оюутан элсүүлэх журам

Юнитас Япон хэлний сургууль нь та бүхний хүссэн амьдрах орчин болон ирээдүйн зорилгод тань нийцсэн элсэлтийн нөхцлийг санал болгоно.
Япон хэл сурах хүсэлтэй гадаад иргэдэд хандах нь Япон хэл сурах хүсэлтэй Японд амьдардаг гадаад иргэдэд